Bouwkundige Keuring

De Bouwkundige Keuring

Bent u van plan een woning te kopen of verkopen en wilt u geen vervelende verrassingen achteraf?

Laat dan een bouwkundige keuring uitvoeren door DDKeuring.

Als koper heeft u een onderzoeksplicht naar het object dat u wilt aankopen. Middels het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring, heeft u daar direct aan voldaan. Als verkoper heeft u een meldingsplicht. Dit houdt in dat u alle bij u bekende gebreken dient te vermelden aan de kopende partij. Middels het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring, heeft u hier direct aan voldaan

Wij zullen de woning van fundering tot aan het dak onderwerpen aan een grondige inspectie. Het betreft een visuele inspectie waarbij geen bouwkundig element wordt overgeslagen. Na de keuring weet u dus precies wat de bouwkundige staat van de woning is en kunt u daardoor een weloverwogen beslissing maken in het aan-/verkoopproces.

Werkwijze

Onze inspecteur komt, eventueel samen met u, bij de te keuren woning en start zijn ronde met het vragen naar eventuele bijzonderheden of gebreken die er bekend zijn bij de verkopende partij. Daarna zal de inspecteur van boven naar beneden door de woning lopen om zo alle bouwkundige elementen incl. water-, gas-, elektra-, verwarmingsinstallatie en ventilatiesysteem aan een grondige inspectie te onderwerpen.

De inspecteur zal tevens, waar de mogelijkheid bestaat, de kruipruimte en het platte of hellende dak inspecteren, om deze tevens te beoordelen

Nadat de inspectie is voltooit zal de inspecteur ter plekke een mondeling verslag doen van de eventuele tekortkomingen. Daarna worden alle bevindingen in een uitgebreide rapportage met fotomateriaal verwerkt en ontvangt u deze binnen twee werkdagen per e-mail.


Als u een keuring wilt aanvragen bij DDKeuring kunt u het bestelformulier invullen.