MJOP VVE

MeerJaren Onderhouds Plan voor Vereniging van Eigenaren

Het is voor iedere VvE wettelijk verplicht om een MJOP op te laten stellen. Een MJOP geeft de onderhoudskosten (reserveringen) voor de komen jaren weer. Laat een NEN 2767 conditiemeting uitvoeren voor uw VvE. Aan de hand van deze conditiemeting wordt er een technische MJOP voor u opgesteld in een professioneel softwarepakket.

Vanaf 1 januari 2018 is de wet Verbetering Functioneren VvE’s van kracht. VvE’s moeten dan jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde reserveren voor onderhoud. Tenzij er een gedegen MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) bestaat, waardoor de reservering lager kan uitvallen. Voorwaarden zijn dat benodigde werkzaamheden en kostenramingen zijn opgenomen in het onderhoudsplan met een looptijd van minimaal 10 jaar, waarbij het plan iedere 5 jaar wordt geactualiseerd.


Conditiemeting NEN 2767 + MJOP 15 Jaar

Bij deze optie wordt er voor u een conditiemeting conform de NEN 2767 uitgevoerd op alle aanwezige bouwkundige elementen van de VvE. U ontvangt een uitgebreide rapportage met daarin de aangetroffen gebreken, de conditiescores en herstelkosten. Daarnaast ontvangt u een MJOP van 15 jaar in PDF- en Excel-format waarin overzichtelijk alle kosten en startjaren per element vermeldt staan. Met de MJOP en de conditiemeting is het voor de VvE mogelijk om een gestructureerd beleid te voeren ten aanzien van het bouwkundige onderhoud aan de VvE voor de komende jaren.


Uitgebreide Rapportage NEN 2767 Conditiemeting + MJOP

In de uitgebreide rapportage staan gebreken omschreven met vermelding van eventuele risico’s of mogelijk alternatief advies. Ter verduidelijking worden waar nodig foto’s aan het verslag toegevoegd. De begroting wordt over een langere termijn opgesteld, meestal 15 jaar. In deze begroting wordt een kostenindicatie voor ieder element opgegeven met een korte omschrijving. Vaak wordt in overleg met de VvE en de bouwkundig inspecteur bepaald welke onderdelen op korte termijn in de MJOP calculatie opgenomen moeten worden. Bij achterstallig onderhoud of bij onvoldoende reserveringen, kunnen wij in overleg ook aangeven waar de hoogste prioriteit aan gesteld moet worden.Als u een MJOP of DMJOP wilt laten opstellen neem dan eens een kijkje op onze partner website:
Icebrand Duurzaam Advies | MJOP | DMJOP | Energielabels | NEN2767 | Meerjarenonderhoudsplan | Duurzaam meerjarenonderhoudsplan | www.ice-brand.nl | Purmerend | Amsterdam | Noord-Holland | Zuid-Holland | Flevoland | Utrecht

Hier vindt u de actuele tarieven voor het opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan conform de NEN2767 of Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan voor VvE’s en overig Vastgoed.