MJOP VVE

MeerJaren Onderhouds Plan voor Vereniging van Eigenaren

Het is voor iedere VvE wettelijk verplicht om een MJOP op te laten stellen. Een MJOP geeft de onderhoudskosten (reserveringen) voor de komen jaren weer. Laat door DDKeuring een NEN 2767 conditiemeting uitvoeren voor uw VvE. Aan de hand van deze conditiemeting wordt er een technische MJOP voor u opgesteld in een professioneel softwarepakket.

Vanaf 1 januari 2018 is de wet Verbetering Functioneren VvE’s van kracht. VvE’s moeten dan jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde reserveren voor onderhoud. Tenzij er een gedegen MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) bestaat, waardoor de reservering lager kan uitvallen. Voorwaarden zijn dat benodigde werkzaamheden en kostenramingen zijn opgenomen in het onderhoudsplan met een looptijd van minimaal 10 jaar, waarbij het plan iedere 5 jaar wordt geactualiseerd.

Quickscan

Bij deze optie wordt er een zogenoemde Quickscan uitgevoerd op de belangrijkste kostendragende bouwkundige elementen en worden de aanwezige gebreken en herstelkosten (binnen 5 jaar) op een versimpeld inspectieformulier ingevuld en aangeleverd in PDF-format.


Conditiemeting NEN 2767 + MJOP 15 Jaar

Bij deze optie wordt er voor u een conditiemeting conform de NEN 2767 uitgevoerd op alle aanwezige bouwkundige elementen van de VvE. U ontvangt van DDKeuring een uitgebreide rapportage met daarin de aangetroffen gebreken, de conditiescores en herstelkosten. Daarnaast ontvangt u een MJOP van 15 jaar in PDF- en Excel-format waarin overzichtelijk alle kosten en startjaren per element vermeldt staan. Met de MJOP en de conditiemeting is het voor de VvE mogelijk om een gestructureerd beleid te voeren ten aanzien van het bouwkundige onderhoud aan de VvE voor de komende jaren.


Uitgebreide Rapportage NEN 2767 Conditiemeting + MJOP

In de uitgebreide rapportage staan gebreken omschreven met vermelding van eventuele risico’s of mogelijk alternatief advies. Ter verduidelijking worden waar nodig foto’s aan het verslag toegevoegd. De begroting wordt over een langere termijn opgesteld, meestal 15 jaar. In deze begroting wordt een kostenindicatie voor ieder element opgegeven met een korte omschrijving. Vaak wordt in overleg met de VvE en de bouwkundig inspecteur bepaald welke onderdelen op korte termijn in de MJOP calculatie opgenomen moeten worden. Bij achterstallig onderhoud of bij onvoldoende reserveringen, kunnen wij in overleg ook aangeven waar de hoogste prioriteit aan gesteld moet worden.


Richtprijzen Quickscan + PDF Inspectieformulier
Prijsrange

1 t/m 5 appartementen € 305,-

6 t/m 75 appartementen € 410,-

76 t/m 200 appartementen € 525,-

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

Exacte prijzen worden bepaald na de intake.

Richtprijzen Conditiemeting NEN 2767+ MJOP 15 jaar:
Prijsrange

1 t/m 5 appartementen € 799,-

6 t/m 20 appartementen € 1075 – €1.345,-

21 t/m 60 appartementen € 1.580 – €1.765,-

61 t/m 100 appartementen € 2.060 – €2.250,-

101 t/m 200 appartementen € 2.405 – € 3.070,-

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

Exacte prijzen worden bepaald na de intake.


Als u een MJOP wilt laten opstellen door DDKeuring kunt u een e-mail sturen naar info@ddkeuring.nl of het bestelformulier invullen.

Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met uw opgenomen.

Graag uw naam, telefoonnummer, de adresgegevens, aantal appartementen en het bouwjaar van de VvE vermelden in uw e-mail.