Expertise Onderzoek

Expertise Onderzoek

Wanneer er een vraag is over een bepaald onderdeel van een woning of bedrijfspand, of wanneer er een verbouwing heeft plaatsgevonden, waar men door een onafhankelijke deskundige naar wil laten kijken, is het raadzaam om een expertise onderzoek te laten uitvoeren. Dit geeft duidelijkheid in de stand van zaken en kan eventuele onjuistheden aan het licht brengen.

Dit geeft u inzicht in de staat van een bepaald element van uw object, waarna u een passend advies ontvangt waar u mee verder kunt. Dit onderzoek is tevens geschikt als u een woning koopt/verkoopt en slechts één of een bepaald aantal onderdelen van de woning wilt laten onderzoeken. Denk aan; een vloerconstructie (Kwaaitaal/Manta), een dakconstructie en/of dakbedekking, de kruipruimte, etc.

Omdat dit soort opdrachten erg uiteenlopen is een standaard prijs vooraf niet te bepalen. Al deze opdrachten worden dan ook uitgevoerd op basis van nacalculatie. Wel kunnen we op basis van uw aanvraag een schatting maken van de inspectie- en uitwerktijd, waardoor we een richtprijs kunnen noemen. Heeft u een vraag, neemt u dan contact met ons op.


Als u een keuring wilt aanvragen bij DDKeuring kunt u het bestelformulier invullen.

* Start tarief vanaf €225,- o.b.v. maximaal 2.5 uur.